Henter inn Bleken: -Håper på rockestjernetilstander