Slapp bok om da britiske lorder og polfarere kom til regionen for å fiske laks