Om temmelig nøyaktig en måned, og omtrent ett år etter sin spede begynnelse, står 45 korister fra damekoret Kor Stolt i Rennebu på scena i det som blir det første store prosjektet de gir seg i kast med.

Det øves derfor heftig i skolekantina på Berkåk, og dirigent Beate Dullum og leder Malin Paulsen har nok å henge fingrene i. Det skal tålmodighet til for å takle godt over førti damer i fri utfoldelse, men det virker som sopraner og alter er disiplinerte og konsentrerte om den jobben som skal gjøres.

- Vi har bare tre måneder på oss fra øvelsene startet i slutten av august til konserten i begynnelsen av november, men de tar tingene veldig fort. Det er masse nye sanger som skal øves inn, uten at det ser ut til å skremme dem, sier leder i koret, Malin Paulsen.

Kor Stolt har vært navnet siden koret startet opp , men dette var nærmest for en arbeidstittel å regne, for å komme i gang liksom. Det har hele tiden vært meningen å finne et annet og endelig navn på den stolte flokken av relativt nyutklekkede sangfugler, og nå er bestemmelsen tatt.

- Kor Stolt er blitt mange, omtrent 45 medlemmer, og vi har skiftet navn til "Røst", forteller Paulsen.

Koret skal som sagt entre scena til sin aller første egenarrangerte konsert om noen uker. De har eget tema for konserten, nemlig sanger fra kjente, kvinnelige artister fra Norge og Sverige, og de har også med eget band til å akkompagnere seg under konserten.

- Det blir sanger kjent fra Anne Grete Preus, Gabrielle og Robyn, og mange flere. Mer vil jeg ikke røpe, dere får heller komme og høre på, smiler lederen i koret, og lover en fin blanding av rolige låter og sanger med fart i.

Dirigent Beate har arrangert flere av sangene for å tilpasse disse til korets stemmer, og Malin forteller at koret opptrer både tre- og firestemt.

- Stemmene er godt fordelt i koret, og vi er jevnt fordelt på sopran og altstemmer. Om noen er borte fra øvingene, går det veldig bra. Når vi er så mange, er vi heller ikke så sårbare, sier hun.