Oppdal juniorkorps hadde dagens nest siste stopp på Drivdalen oppvekstsenter, men det var fortsatt full skuv på både marsjering, drilling og musikken.

- Neste år går 17-mai-toget i Oppdal via Drivdalen, spøkte Eirin Heggvold, som altså blir neste års leder for 17. mai-komiteen.

Vi tror nok ganske mange vil ha sitt å si i så fall, spesielt musikantene som vil få en veldig lang vei å gå.

Det blir nok ikke så store endringene, skal vi tro en lattermild påtroppende 17. maisjef, som avsluttet årets nasjonaldag blant naboer og venner i Drivdalen.

Siden man ikke akkurat er borskjemt med vindstille i denne delen av kommunen - og det denne dagen faktisk var så godt som helt vindstille og i tillegg sol valgte mange å nyte finværet på skoleplassen framfor gymsalen.

Her er noen fotominner fra årets 17. mai-tog