«Årets fylkeskunstner» er en ordning der Sør-Trøndelag fylkeskommune hvert år deler ut to stipend på 150.000 kroner, til yngre profesjonelle kunstnere som er bosatt i og har sitt kunstneriske virke i fylket.

Nå søker fylkeskommunen etter nye kunstnere for neste år.

- Jeg hadde blitt veldig glad om noen unge kunstnersjeler i Oppdal og Rennebu søkte, forteller fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg (H) til Opdalingen.

Søknadsfrist 1. november

Årets fylkeskunstnere er sykeshusklovn Katja Brita Lindberg og trommeslager Håkon Mjåset Johansen.

- Jeg har selv vært dommer under Ungdommens Kulturmønstring, og vet det finnes utrolig mange flinke barn og unge i regionen, sier Dalseg.

Vurderingskomiteen, som består av fem medlemmer med profesjonell bakgrunn innenfor forskjellige kulturytringer, skal legge følgende kriterier til grunn for sin vurdering av kandidater:

  • Kunstnerisk kvalitet og aktivitet

  • Utviklingspotensial

  • Profesjonalitet

  • Barn og unge

Søknadsfristen er satt til 1. november. Søknaden sendes elektronisk på nettsidene til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Neste års Fylkeskunstnere blir utnevnt i Fylkestinget 14. desember i år.