Oppdalkyrkjenes blomsterfond ble opprinnelig startet opp av en rekke frivillige organisasjoner i Oppdal for at man skulle få inn penger til vedlikehold av kommunens kirkegårder.

Du har kanskje sett en del takkeannonser fra blomsterfondet i avisa eller også anmerkninger i dødsannonser om at "like kjær som blomster på graven er en gave til blomsterfondet".

Blomsterfondet står bak vedlikehold av deler av kirkegården som ikke hører til en bestemt grav. Fondet betaler også for sommerhjelpen på kirkegården, blomstene på alteret ved hver gudstjeneste og så videre.

Etterhvert er det blitt mange organisasjoner og steder der man kan gi en pengegave, noe som gjør at det blir mindre penger på blomsterfondet.

- Det er ikke det at noen formål er bedre enn andre, for oss er det viktig å gjøre folk oppmerksom på muligheten til å bidra til vårt felles blomstfond, forteller Karen Mari Uvsløkk og Marie Thyve som begge bidrar frivillig til fondet.

Uvsløkk representerer menighetsrådet, mens Thyve sitter for bygdekvinnelaget. Begge understreker viktigheten av velstelte kirkegårder.

- Vi ser på steder der man ikke har en ordning med et blomsterfond eller lignende så er det også lett for at gravstedene ikke blir ettersett så godt. Når resten av kirkegården er velholdt, så påvirker det også privatpersoner til å holde gravene de har ansvaret for i orden, mener de to.

- Dersom folk slutter å gi til blomsterfondet så kan vi miste ordningen i løpet av de neste tre - fire årene, advarer Uvsløkk og Thyve.

Fondet har flere år søkt kommunen om støtte, men hver gang har det blitt avslag, forklarer de to ildsjelene.

- Man er derfor avhengig av bidrag fra privatpersoner, forteller de.

Uvsløkk og Thyve forteller også at man i neste uke skal gjennomføre dugnad på kirkegårdene i Oppdal og Lønset.

- Da blir det servert kaffe, og så håper vi at så mange som mulig finner tid og anledning til å ta i et tak nå på våren før 17. mai.