Redningsaksjon i gang: Gir bort basarinntekter for å berge over 100 år gammelt grendahus

foto