– Det er veldig givende å være med å skape arenaer hvor barn kjenner på mestring

foto