Torsdag 16.10.1941

Kunngjøring om danse-forbud

På grunn av demonstrasjoner ved festen i Berghallen lørdag den 11te ds. blir det efter foranledning av N. S. Fylkesfører i Sør-Trøndelag nedlagt forbud mot avholdelse av offentlige dansefester i Opdal herred. Dette forbud trer i kraft straks og dispensasjon fra forbudet vil ikke under noen omstendighet bli gitt. Overtredelse av forbudet vil bli strengt straffet.

Opdal, den 13de oktober 1941.

Lensmann

Øyvind Hoel.

Fredag 9.10.1992

- Scenen er en provokasjon

Scenen i Rennebuhallen holder ikke mål. Sang- og musikkrådet foreslo i sin tid en scene på 72 kvadratmeter, men dette ble ignorert av byggekomiteen. Da Rennebu Musikkorps skulle feire 15-årsjubileum sist helg, viste det seg at det ikke fantes muligheter for å få til en tilfredsstillende scene med den løsningen som er valgt i Rennebuhallen. I stedet måtte det rigges til med paller og andre provisoriske materialer for å få til en scene som kunne romme jubilanten.

Mandag 18.10.1937

10 jernbanevogner korn

Det blev sendt 10 jernbanevogner med korn fra Opdal st. tirsdag. Det er ganske bra fra en fjellbygd som Opdal. En vogn er som bekjent på 10,000 kg.

Torsdag 9.10.1941

Sølvreven likte seg i nystua

Hos Henrik Torve hadde en sølvrev for ei tid siden brutt seg ut av revgården og tatt ut på viddene. Da den kom til Aalbustrøa holdt en ungdom på og tok opp gulrøtter. Han slengte noen gulrotbiter bort til reven, og det så ut som det var kost som smakte. Da reven hadde spist nok gulrot, ruslet den videre og inn i gangen på gården. Kona satte opp døra til nystua, og hun slapp å be reven to ganger. Da den vel var kommet over dørstokken var kona ikke sen til å slå att døra. Da de senere så gjennom vinduet hadde reven funnet seg vel tilrette oppe på bordet der den hvilte middag på en sjelden vakker bordduk. Kort etter kom noen revkarer tilstede, og det ble slutt på friheten. Rømlingen ble så brakt tilbake til sin rette plass.

Fredag 11.10.1985

1985 – bilselgernes gullår

Bilselgerne opplever litt av et gullrush for tiden. Alle bilforretningene Opdalingen har vært i kontakt med her i distriktet, kan melde om en eksplosjonsartet økning i salget. De fleste opplever en fordobling fra i fjor. Mye av denne kjøpergleden skyldes den lette tilgangen på kapital.

Mandag 18.10.1937

Pilspisser funnet

Også synna fjelle er det funnet en del pilspisser som er kommet frem i likhet med de som er blitt funnet her i Opdal de to siste årene. De gamle snøfonnene bråner og slipper sitt bytte som de kan hende har skjult på i 1000-1400 år.

Torsdag 13.10.1960

Ny løsing av Samfunns-husspørsmålet?

Arkitekt Frode Rinnan har hatt eit nytt møte med nemnda for Samfunnshus i Oppdal. Eit nytt prosjekt har no vorte alvorleg drøfta. Det har elles vore nemnd før og, men da i samband med kommunale kontorer. Dei skal no bygge ut Samfunnshus i samband med Kinoen. Her er ein så heldig at når ein treng ekstra parkeringsplass så kan ein nytte utstillingsplassen som reserve. Det heile høyres greitt ut. Sjølv um mange kommunale oppgåver både i sentrum og bygda elles er blitt løyst i dei siste åra, kan ein vanskeleg rekne med at ein får pengar på budsjettet til denne oppgåva. Ein må vel helst løyse finansieringa av prosjektet ved lån. Så spørs da korleis lånemarknaden blir i tida framover.

Torsdag 16.10.1952

Oksen ble vill

En okse fra Sivert Sæteren ble helt vill da de skulle ha den på vekta ved Oppdal st. mandag. Den sprang gjennom folkehopen og rev overende flere mennesker. Det ble opptatt forfølgelse pr. bil, men de fikk først stoppet den oppe ved gartneriet der et velrettet skudd endte dens dager.

Tirsdag 16.10.1973

Betydelige arbeider på E6 syd for Oppdal også i 1974

Vegsjef Kristian Engan sier i en kommentar til det framlagte statsbudsjett at en regner med betydelige utbedringsarbeider på E6 og spesielt syd for Oppdal.

Torsdag 9.10.1941

Det var under flyalarmen

en lørdag middag på Bragernes torv. Sirenene ulte og folk søkte beskyttelsesrummene så fort de bare kunde. En noe bedugget herre som ikke riktig forstod situasjonen, begynte å fundere over tingenes tilstand, men så ga han sig og mumlet: «Den som ikke har gjømt sig nå, han skal stå!»

Mandag 18.10.1937

Statspolitiet foretok

en rassia her i Sunndal torsdag kveld for å kontrollere bilister og sykkelister. Efter hvad vi erfarer blev flere «uheldige» notert og får sig vel en «påskjønnelse». Særlig gikk det ut over tråsykkelister, som hadde dristet sig ut i måneskinnet uten lys. Moral: Kjør ikke uten lys i mørket.