Denne inntektskilden er viktigere for juniorkorpset enn noen gang

foto