Den siste konfirmasjonen finner sted 10. juni, se komplett oversikt her: