foto
Oleh Vasylsjenko og Roman Fedorsjenko sto for et ekstra spesielt nummer under søndagens julekonsert. Foto: Morgan Frelsøy

Ukrainere sang på julekonsert: – Oppdal har varmet oss, våre hjerter er fulle av takk!

Blant mange følelsesladede innslag var ukrainske Roman og Olehs julevise et høydepunkt. Flyktningene takket Oppdal for velkomsten.