Duket for dansegalla med Nordens største danseband

foto