Ti mil av den mest spektakulære strekningen av den «Trondhjemske kongeveg», som var hovedvegen mellom Gudbrandsdalen og Trøndelag, skal pusses opp for rundt 16 millioner kroner.

Vegen var opprinnelig fire og en halv meter bred, men noen steder framstår den nå som en sti.

Dette skal det nå gjøres noe med.

–Vegen er bygd etter det franske prinsipp. Det vil si at vegen gikk rett fram, og det var jo ikke alltid så praktisk i et krevende terreng over høgfjellet, uttaler Ann Kristin Engh i Statens vegvesen til Vegnett.

Eng skal være med å lede arbeidet med å restaurere vegen.

Det arbeidet som skal gjøres med vegen er nøye dokumentert i et forprosjekt.

Smidde spikre og kongemonogram

–De tørrmurte vegmurene ligger i bratt terreng langs den mer kjente Vårstigen, og steinlagte stikkrenner skal utbedres på gamlemåten, slik som på Kongevegen over Filefjell, forteller Engh.

Ifølge Engh skal flere bruer settes i stand etter mal fra 1793, slik at en er tro mot alle håndverkstradisjoner.

–Det blir både smidde spikre og kongens monogram på brustolper, forteller Engh til Vegnett.

I dag brukes den gamle Kongevegen over Dovre av turgåere og moderne pilegrimer.

Disse vil med dette prosjektet få en ti mils sammenhengende vandrerute, med flere overnattingsmuligheter underveis.

Reiseliv og kulturhistorie

–Vi tror prosjektet vil få ringvirkninger for reiselivet, og vi kommer til å undersøke verdiskapningen i etterkant, uttaler Engh.

Prosjektet er en del av Nasjonal verneplan, og Vegnett beskriver arbeidene som et storskala kulturminneprosjekt for å ta vare på en viktig del av vår nasjonale veghistorie med en svært rik kulturhistorie.

Planen er å starte arbeidet så snart telen går, og at vegen skal være ferdig om tre-fire år.

Gullprosjekt for Oppdal

Forprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt på tvers av regioner, fylker og kommuner. Et samarbeid som fortsetter i hovedprosjektet, der også Oppdal og Dovre kommune er med på dugnaden.

–Både vi og Dovre kommune har bevilget 100.000 kroner til prosjektet, forteller varaordfører Ingvill Dalseg til Opdalingen. Dalseg er Oppdal kommunes representant i Styringsgruppen for Kongevegen over Dovrefjell.

Hun forteller at det er snakk om å benytte sherpaer til å bygge opp strekninger på Vårstigen.

–De er helt unike til slikt arbeid, sier Dalseg.

Dalseg er spesielt opptatt å kunne få Vårstigen til å bli et trekkplaster på linje med Kongevegen over Filefjell, som har fått Europeisk kulturminnepris og er blitt utnevnt til Norges vakreste veg.

–Dette er et gullprosjekt for Oppdal, avslutter Dalsesg.