– Det er mye som skjer; vi har et nokså bredt program, slik vi bruker å ha, sier Harald Vognild til OPP.

Onsdag kveld ønsker han og resten av initiativtakerne velkommen til vårhalvårets siste Husker du-kveld på Berghallen.

Arrangementet ble startet opp i 2017 både for å skape hyppigere bruk av det gamle kretshuset uti Midtbygda, og for å styrke økonomien og hente inn noen kjærkomne kroner til vedlikehold av bygget.

Nettopp kretshusets alder vil forøvrig være et av flere temaer onsdagskvelden, ifølge Vognild.

Ola Skarsheim skal gi oss et lite tilbakeblikk og orientere om Berghallens historie, som har vært et samlingssted i kretsen gjennom 100 år, sier han til OPP.

Honnør

I tilknytning til selve huset, benytter Vognild anledningen til å gi en særlig honnør til Bodil Hokseng, som har bestyrt og holdt orden på det hele gjennom en årrekke.

– Bodil har gjort en enestående jobb, som gjør at huset er i så bra stand som det er, sier Vognild.

Med et ønske om at folket også denne gangen skal få sine forventninger innfridd, forteller Vognild at «Sangkoret hass Ola» skal underholde.

– Det er fem rustne herrer, noe mer vil jeg ikke si, foreløpig. De fremfører noen av de gamle sviskene fra revyboka til Tore Viken og Ingeborg Donali.

Vognild legger til at det dessuten både blir en orientering om kraftubyggingen i kretsen av Halvor Bakk, samt diktlesning av Eystein Fuglem Wolden.

– Vi er alltid opptatt av å få god bredde, og derfor kommer også lederen av Frivilligsentralen. Hun vil orientere om arbeidet de holder på med, sier Vognild og tilføyer at arrangementet bruker å vare i cirka to timer.

– Og som vanlig har vi allsang, kaffsalg og utlodning på billetten.