– Jeg stiller ikke opp for at man skal ha noe i gjengjeld

foto