Åpnet butikk da den forrige ble nedlagt. Nå skal det feires