Hver uke tar vi et lite dypdykk i Opdalingens over 80 år gamle og svært omfattende arkiv. Her har vi plukket fram noen notiser som viser litt om hva som var gangbart lesestoff den gang da. Bli med oss tilbake til fortiden; god lesefornøyelse!

Torsdag 26.9.1968

Falt 12 meter i sjakt i gruve på Hjerkinn

Oppdalingen Arne Lauritzen styrtet like før helga ned fra en stige i Tverrfjellet gruve på Hjerkinn. Han falt hele tolv meter før han nådde bunnen i den sjakta han arbeidet i. Det er all grunn til å betegne det som noe av et under at Lauritzen slapp fra det hele bare med hjernerystelse. Det var hjelmen som berget livet. Merkelig nok holdt både armer og ben. Ved siden av hjernerystelsen pådro Lauritzen seg ikke annet enn blåmerker. Selv er ikke Arne Lauritzen riktig klar over hvordan ulykken skjedde. Men på en eller annen måte må han ha mistet fotfestet. Han ble sendt til sykehjemmet på Oppdal, og han regner med å kunne reise hjem med det aller første.

Fredag 27.9.1935

Konfirmasjon og avskjed på Lønset

Søndag holdtes konfirmasjon ved Lønset kirke ved prost Blaker. Det var 16 konfirmanter, 9 jenter og 7 gutter. Efter gudstjenesten holdt lærer Knut Gorset en varm avskjedstale til prost Blaker, da Blaker holdt sin siste gudstjeneste på Lønset før han reiser fra Opdal. Blaker holdt en gripende avskjedstale og takket Lønset menighet. Efter gudstjenesten var det innvielse av den del jord som nu er tillagt Lønset kirkegård. Det var en særlig stemningsfull høitidelighet.

Torsdag 27.9.1951

Oppdal lærarlag

hadde eit sjeldan vellukka festmøte i Prestegarden laurdagskveld. Sokneprest Flovik var som vanleg den gilde verten som korkje sparte på åndeleg eller leikhamleg føde. Og lærarane lika seg som vanleg godt som gjestar hjå honom. Han heldt sjølv foredrag um Ibsens «Brand» og hjelpeprest Romfo tala um kristendom og kultur. Etter foredraga var det interessante diskusjonar. Det var musikk av Samdal og song av fru Åm. Elles var det samtalar og mykje anna. Det var eit rikt og gjevande møte.

Torsdag 28.9.1939

Målaren Mikael Hoel

har måla eit fint bilete av sokneprest Røkke, som står utom hytta si på Nerskogen og ser utover den nye grenda. Biletet er kjøpt inn av Nerskogkomiteen og skal få heidersplassen i forsamlingshuset på Nerskogen.

Torsdag 25.9.1952

Radio i putene

Fredrikstad sykehus holder på å installere et radioanlegg som skal gi pasientene høve til å lytte uten å forstyrre hverandre, og uten å bruke høretelefoner. Høytaleren blir lagt i hodeputen og kan bare høres av den som ligger på puten. Det er Yngre Kvinners sykehusforening som har gitt radioanlegget.

Fredag 25.9.1936

Storbrand i prestegården?

Efter utgravinger i forbindelse med rep. av Raulånna, bygningen av nyfjøset og nu sist reparasjonen av forpakterboligen å dømme har det en gang vært en storbrand oppe i prestegården som har lagt det hele i aske. Det finnes ikke noe opskrevet om en sådan brand. Den måtte derfor ha ligget langt tilbake i tiden. Helst måtte det vel ha vært før reformasjonen, men i alle tilfelle ikke senere enn for 360 år siden.

Torsdag 27.9.1951

Ny sjef ved Oppdal Turisthotell

A.s Norsk Spisevognselskap har ansatt Erik Schønheyder som leder av turisthotellet og jernbanerestauranten på Opdal. Han tiltrer stillingen 1. oktober. De siste år har han vært bestyrer av jernbanerestauranten i Trondheim.

Torsdag 26.9.1963

Store poteter!

En hører ofte nevnt at i år er potetene ekstra store og fine. Hos Ivar Sæther har de funnet rundpoteter på 500 og 550 g! Det monner i gryta når en har slike «storinger» å legge i. Som alle vet var det mange som ikke tok opp alle potetene i fjor høst, fordi de syntes de var for små. Så også hos Sigurd Flaten på Høgmo. I vår satte Ågård langpoteter i samme åker, men i høst fikk han også rundpoteter på 400 gram etter morpoteter som hadde overvintret i jorda og som altså var for små til å tas opp i fjor høst. Det må vel også høre med til sjeldenhetene.

Torsdag 25.9.1941

Kriseringer

Gullsmedene opplyser at man ikke lenger kan skaffe ekte gullringer, men til erstatning for de forlovede har man noe som kalles kriseringer. Det er ringer med kjerne av sølv med forgylling av gull. «De varer ikke evindelig», legger gullsmedene til, «men hovedsaken er at kjærligheten gjør det».