Merel (9) og Storm (8) vil oppmuntre folk i den krevende tiden