Gladnyhet til de som vil legge større arrangementer til Rennebuhallen

foto