Fredag 16.10.1936

Til valg!

Mandag skal det være valg. Opdal hadde siste gang alt for mange hjemmesittere. Det må være et krav til alle og møte op på valgdagen og gjøre sin borgerplikt. Nu er det nok så at her avstandene er store kan det være vanskelig for kvinnene å komme ut. Men vanskelighetene er som regel ikke større enn de med god vilje kan overvinnes. Våre velgere, kvinner og menn må møte op til valg. K. H. D.

Torsdag 16.10.1952

Flatbrødbakeriet

Komiteen for Oppdal flatbrødbakeri var samla til møte hos Anders Bjerke den 13. okt. Bakeriet blir satt igang i november. Som bakerske ble ansatt Kristi Ekrann, Driva. Det var 3 søkere til plassen. Ingeborg I. Bjerke ble ansatt til å stå i utsalget hver fredag og lørdag. Det ble bestemt å sende Kristi Ekrann og Anna Dørum Aalbu til å bese flatbrødbakeriet i drift på et lignende sted som i Oppdal. Det er tanken å ta melet gjennom innkjøpslaget da det blir rimeligere, og poteter direkte fra produsent, melken fra Oppdal meieri.

Mandag 16.10.1939

Eksport av engelske kryssord-oppgaver stanset

Den britiske censur arbeider meget omhyggelig – og siste nytt fra censurfronten er at eksporten av kryssordoppgaver og annet «hodebry», som en hel del mindre pressebyråer levet høyt på – de er nå forbudt for eksport. Årsaken er at man frykter at oppgavene kan konstrueres slik at de er skjulte kodesystemer som kan formidle viktige nyheter til fienden.

Torsdag 20.10.1966

Oppdalinger har hatt bil-sertifikat i 50 og 40 år

For en tid siden fikk Arthur Stenberg og Martin Engelsjord på møtet i MA overrakt hver sin gave etter henholdsvis 50 og 40 års innehavelse av bilsertifikat. Disse to fortalte litt historikk fra de dager da det var enkelt og lettvint å få sertifikat. Stenbergs sertifikat var det samme som ble utstedt for 50 år siden. Begge fikk hver sin gave i tinn overrakt av formannen i Oppdal MA, I. H. Strand. Ellers var det sang og musikk, tippekonkurranse og bevertning i den hyggelige, nye turistheimen. Fotograf Strand kåserte i muntre vendinger om landsfinalen i MA.s billøp i Trondheim i høst.

Torsdag 20.10.1938

Fru Ragna Arentz

holdt et utmerket foredrag på Lønset lørdagskveld. Hun synte frem film fra Norges bondelags landsmøte. Det var fullt hus og en i alle dele vellykket kveld.

Torsdag 16.10.1952

Bondelag på Nerskogen

Lørdag holdtes et bondelagsmøte på Nerskogen, der fylkesform. Vormdal, sekr. Knut Svinsås-Loe og kretsform. Knut H. Dørum deltok. Vormdal redegjorde for bondelagets virksomhet og Svinsås-Loe kjørte filmen «Under kornneket» og redegjorde for lagsarbeidet. Dørum framholdt at et bondelag av bureisere har sin store oppgave, og et slikt lag ville sikkert få sin betydning både for bureiserne og Norges bondelag. En del av bureiserne står allerede tilsluttet Rennebu bondelag. Det ble vedtatt å danne bondelag med Bjarne Ramsesløkk som formann, Inge Stensheim nestform. og Per Kvam som kasserer og sekretær.

Mandag 18.10.1937

Vollan bru

Fredag blev foretatt opmåling og kartleggning av Vollan bru i Opdal. Det var veivesnets folk under ing. Gurholdts ledelse som foretok opmålingen. Som før nevnt er det meningen å få bygd ny offentlig bru der oppe i stedet for den gamle som er blitt bygd og vedlikeholdt av kretsen. Det er ganske stor trafikk der borte, så det skulde være naturlig at det blev offentlig bru der.

Mandag 20.10.1941

I Sør-Trøndelag

har det i oktober vært 83 tilfeller av poliomyelitt. Av desse er det 31 tilfeller i Rennebu.

Torsdag 20.10.1938

5 nye bureisingsmenn

har i det siste bosatt sig ute på Nerskogen. De er fra Rennebu.

Torsdag 20.10.1966

Flygeren ville hilse på slekta

En militærflyger er meldt for å ha fløyet i for lav høyde over Oppdal. Flygeren ville hilse på slekt, men det er ingen unnskyldning, forteller Arbeider-Avisa.

Torsdag 16.10.1952

Den amerikanske professor

i «Menneskelige forhold», dr. David Mace, erklærte i et foredrag i Oxford at et ekteskap som bare bygget på romantisk kjærlighet, ganske avgjort vil lide skibbrudd. - Jeg er ikke kyniker med hensyn til romantisk kjærlighet, uttalte han. – Jeg mener det er en vakker følelse og en viktig faktor i ekteskapet, men det er en kjennsgjerning at det er en følelse som ikke varer lenge. Derfor kan et ekteskap som bygger på romantikk alene, ikke bestå.

Torsdag 20.10.1966

Mellom Ulsberg og Berkåk

ble det stor frukthøsting fredag morgen. En fullastet bil med 100 kasser pærer var på vei nordover og på det glatte føret mistet sjåføren styringen med det resultat at bilen havnet i grøfta og frukt-lasset ble strødd utover. Unge og gamle strømmet til fra nabolaget, og plukket pærer på spreng. Mange gjorde en god høst.