Voll flerbrukshus: Hele bygda inviteres til mønsåsfest

foto