– Det å nå få sparket i gang både dugnadsfolk og aktive tror jeg er kjempeviktig

Når samfunnet nå skal åpnes igjen, åpner Sparebank 1 SMN lommeboka og oppfordrer lag og foreninger til å søke om støtte til aktiviteter.

Birger Lie og Kristin Gulaker Gjønnes har begge vært aktive innen idretten gjennom en årrekke, og er glad for at hjulene nå kan begynne å rulle igjen.   Foto: Morgan Frelsøy

Kultur

Da pandemien slo inn i mars i fjor satte SpareBank 1 SMN av 100 millioner kroner av sitt samfunnsutbytte til en koronadugnad for frivilligheten og næringslivet i Midt-Norge. Når samfunnet nå skal åpne opp igjen, legger finanskonsernet ytterligere 100 millioner kroner på bordet for å få Midt-Norge i gang igjen.