Håper å blåse i gang korpsinteressen

Gjennom prosjektet "Blås i skolen" samarbeider skolekorpset og kulturskolen i Rennebu for å rekruttere skolebarn til korpsene.

Elevene Leah, Torgeir, Johannes, Laura, Mari og Ylva ved Voll skole instrueres av Ingvild Kjæstad Sæterli fra kulturskolen.  Foto: Jan Inge Flå

Kultur

- Kulturene binder oss sammen!