Vinden klarte ikke å stoppe skigleden i Håker-Cupen