Surt hjemmetap: – Det ble for dårlig i begge boksene