Seks lag drømmer om nytt cupeventyr i Danmark

foto