Slåss om siste VM-plass, akutt operasjon kan åpne for begge