Oppdalsalpinister imponerte: Iver sopte premiebordet