Tack så mycket, Sverige! – Vi spilte en kjempematch!