Hedret med idrettsstipend: Takker særlig to for støtten

foto