Sterk plassering for Timon da Kristoffersen tok dobbelen