Barnas mini-VM ble en alle tiders skidag på Grøtsetra

foto