Sport

Håpet brast på tampen av kampen

Hitra er gjennom, men Tormod Johnson Eggan redder i denne situasjonen. Foto: Trond Hammervik, Hitra-Frøya