Hun har delt ut prisen fem ganger. Denne gangen var det ildsjelen selv som ble hyllet.

foto