Takket nei til Madrid-klubbene – tar to nye år i RBK

foto