Ordføreren i Rennebu signerte brev til Bent Høie:

– Jeg kjenner flere i ungdomsmiljøet som har savnet idretten veldig

Tirsdag sendte fylkesordføreren i Trøndelag et bekymringsbrev til helse- og omsorgsministeren med signatur fra 16 ordførere og varaordførere.

Ordfører Ola Øie i Rennebu har signert bekymringsbrevet til fylkesordføreren i Trøndelag.   Foto: Jan Inge Flå

Sami Habtom Berhane i møtet med Tynset i den første kampen i fjorårssesongen da fotballserien først begynte å rulle i gang i august. Olav Arn Sæther og Børge Staverløkk følger med av oppdalsspillerne som i år deltar på G16 sitt samarbeidslag Oppdal/Rennebu.  Foto: Synnøve Stølen

Sport

Tore Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, har sammen med 16 andre ordførere og varaordførere fra fylket sendt et bekymringsbrev til landets helse- og omsorgsminister. I brevet forklarer Sandvik sin bekymring rundt fotballstoppen i landet.

– Det kommer stadig flere tilbakemeldinger til oss som lokalpolitikere og ordførere om økende frafall, sviktende folkehelse, økonomiske problemer, færre frivillige og økte psykiske problemer blant våre unge, påpeker Sandvik når han forklarer hvorfor bekymringen er sendt.

Ordføreren i Rennebu, Ola Øie, har signert brevet. Det har imidlertid ikke Oppdals ordfører, Geir Arild Espnes, gjort. Espnes forklarer den fraværende signaturen slik:

– Grunnen til at jeg ikke har skrevet under er at jeg ikke så langt sitter med mer informasjon om situasjonen om dette enn den FHI og Helsedirektoratet sitter på, som rådgir i denne sammenhengen, og derfor finner det vanskelig å kunne trekke andre konklusjoner enn de som trekkes derfra.

– Jeg har heller ikke sett antydning til at FHI og Helsedirektoratet forsøker å forsinke åpningsprosessene knyttet til fotballen, men forholder seg til det de finner best for smittesituasjonen i alminnelighet, opplyser Espnes i en e-post.

Sandvik oppløyser at han mener regjeringen overser medisinskfaglige rapporter som de mener burde åpne opp for organisert idrett igjen.

– Vi har et ansvar om å si i fra når regjeringen velger å overse medisinskfaglige rapporter som dokumenterer at det ikke er smittefarlig å spille fotball, verken for de over eller under 20 år, opplyser han og fortsetter:

– Norges Fotballforbund la denne uken fram en rapport som viser at denne aktiviteten er viktig i livene til barn og unge, og når de nektes å utøve aktiviteten som normalt over lang tid får det konsekvenser.

Håper nasjonale myndigheter slipper opp

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, har signert brevet. Han forteller at bekymringer for barn og unge i tillegg til en grundig jobb fra forbundene har vært bidragsytende til at han signerte brevet.

– Vi merker at det kommer til utrykk at vi på mange måter skulle ha vært mer aktive. Det her er en sak hvor Norges idrettsforbund og NFF har gjort en grundig jobb for å få i gang barn og unge slik at de kan drive med breddeidrett igjen., sier Øie og fortsetter:

– Jeg kjenner flere i ungdomsmiljøet som har savnet idretten veldig. Oppholdet har vært omfattende, spesielt for barn og unge. Det har blitt gjort en grundig jobb for å se på hvordan dette kan gjennomføres, og jeg håper nasjonale myndigheter kan være med å slippe litt opp slik at vi får i gang de yngre igjen, sier han og understreker at frafallet er en stor bekymring også i Rennebu.

Når trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan settes i gang, er det lagt til rette for at lag fra små kommuner kan reise til nabokommunen for å konkurrere hvis kommunene har samme smittenivå.

Sami Habtom Berhane i møtet med Tynset i den første kampen i fjorårssesongen da fotballserien først begynte å rulle i gang i august. Olav Arn Sæther og Børge Staverløkk følger med av oppdalsspillerne som i år deltar på G16 sitt samarbeidslag Oppdal/Rennebu.  Foto: Synnøve Stølen

Trøndelag fotballkrets har laget et avdelingsoppsett for fotballkamper med planlagt oppstart fra mandag 24. mai og med kamper fram til skoleslutt en måned senere.– Ekstra vanskelig å forstå

Sandvik forteller at han ikke helt forstår hvorfor restriksjonene er slik de er, og stiller spørsmålstegn rundt faktumet at spillere over 20 år får møte opp til trening, men ikke trene som normalt.

– Ekstra stor er belastningen for de som er over 20 år som heller ikke får trene som normalt, selv om de får møte opp på trening. Myndighetene begrunner fortsatt treningsforbudet med fare for økt mobilitet, kø i kiosken og mye publikum. Dette oppleves som ekstra vanskelig å forstå siden de allerede får reise til trening, så mobiliteten vil være den samme, og ingen har noensinne opplevd at kiosken er åpen eller at det kryr av publikum på trening for unge voksne i breddefotballen, forklarer han.