Planlegger seriestart, her er puljeoppsettet

Hvis regjeringen åpner opp, og kommunene sier ja, blir det seriestart for fotballen i Oppdal og Rennebu 24. mai.

Sami Habtom Berhane i møtet med Tynset i den første kampen i fjorårssesongen da fotballserien først begynte å rulle i gang i august. Olav Arn Sæther og Børge Staverløkk følger med av oppdalsspillerne som i år deltar på G16 sitt samarbeidslag Oppdal/Rennebu.  Foto: Synnøve Stølen

Sport

Når trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan settes i gang, er det lagt til rette for at lag fra små kommuner kan reise til nabokommunen for å konkurrere hvis kommunene har samme smittenivå.

Nå har Trøndelag fotballkrets laget et avdelingsoppsett for fotballkamper med planlagt oppstart fra mandag 24. mai og med kamper fram til skoleslutt en måned senere.

Vil ivareta kommuner med få lag

Kamptilbudet mener kretsen er innenfor restriksjonene i trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen.

«Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere, så fremt kommunene har samme smittenivå»

I det administrasjonen i NFF Trøndelag kaller en «5-kommunersmodell», har de delt inn lagene i Trøndelag inn i 10 soner, hvor hver av sonene kun spiller kamper mot hverandre. Prioriteten i modellen har vært å ivareta kommunene med færrest klubber.

Alle lag får fire til seks kamper. Det avhenger av antall lag i hver sone om man spiller enkel eller dobbel serie.

Slik ser kampoppsettet ut for våre lag:

Gutter 13: Oppdal 1 og 2, Rennebu, Støren. Dobbel serie

Gutter 14: Oppdal, Støren, Ålen/Haltdalen, Røros 1 og 2. Enkel serie

Gutter 16: Oppdal/Rennebu 1 og 2, Sokna 1 og 2, Røros 1 og 2. Enkel serie

Gutter 19: Oppdal, Brekken/Ålen, Tynset/Alvdal 1 og 2. Dobbel serie

Jenter 13: Oppdal 1 og 2, Ålen, Røros. Dobbel serie

Jenter 14: Oppdal, Rennebu, Støren/Sokna, Budal. Dobbel serie

Jenter 15: Oppdal, Rennebu, Støren, Ålen/Haltdalen. Dobbel serie

Jenter 17: Oppdal, Sokna/Støren, Tynset, Os/Nansen/Tolga/Vingelen, Brekken/Røros 1 og 2. Enkel serie.

Jenter 19: Oppdal, KIL/Hemne, Meldal/Orkla, Sokna. Dobbel serie

Nyheten om kommunalt seriespill kommer godt med for alle som hadde gledet seg til Skandia Cup 2021.

Styret i Skandia Cup opplyste tirsdag at årets cup ble avlyst på bakgrunn av covid 19-restriksjoner og en svært usikker gjenåpningsplan for fotballen.