Slik håper kretsen å få seriespill før sommeren

Kretsen vil ha fotballkamper mellom lag fra Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros - hvis myndighetene vil.

Gerd Staverløkk er nestleder i Trøndelag Fotballkrets og forteller nå at kretsen jobber med å få i gang seriespill for de under 20 år før sommeren.  Foto: Jan Inge Flå

Christian Stensheim i aksjon for G14 i OBOS-kamp mot Tynset i fjor sommer.  Foto: Synnøve Stølen

Sport

– Men det er regjeringen og folkehelseinstituttet som til syvende og sist bestemmer, sier nestleder i Trøndelag Fotballkrets, Gerd Staverløkk til OPP.

Hun er nestleder i Trøndelag Fotballkrets og medlem av fotballkretsens arbeids- og finansutvalg. Hun har vært, og er fortsatt, involvert i oppdalsfotballen, blant annet 15 år som lagleder og som leder av fotballgruppa, og er i dag lagleder for samarbeidslaget Oppdal/Rennebu G16.

Hun røper at kretsen nå jobber med en plan for gjenåpning av fotballen i Trøndelag.

– Vi har brukt noen uker på å komme med en gjenåpningsplan og jobber i første rekke med plan A, en plan som betyr fullkontakt-trening for spillere opp til 20 år, samt trening for voksenfotballen med én meters avstand. Denne planen har vi delt sentralt og med Norges idrettsforbund, sier hun.

Trøndelag fotballkrets ønske om neste steg i gjenåpningen, er å gi tillatelse til at det kan spilles kamper på aldersbestemt nivå mot lag fra nabokommunen, altså kommuner i entall.

– Dette ønsker vi å utvide til å gjelde nabokommuner, der kretsen rigger en kommuneserie med inntil fem kommuner. Dette er det ideelle scenariet, og det vi ønsker oss, for en slik løsning hadde gitt kampaktivitet for alle lag under 20 år, sier hun om planene om 5-kommuners serie.

Fem kommuner

Denne distriktsvise inndelingen betyr, hvis forslaget får medhold, at Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros danner en egen sone.

– På denne måten får lagene en konkurransearena og en likeverdig aktivitet i hele kretsen. Det samme får dommerne, og det er også viktig å få med seg, sier hun.

Staverløkk understreker at en plan og ett ønske er en ting. Noe annet er hva de myndighetene går med på.

– Det er til syvende og sist regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) som bestemmer om dette kan gjennomføres, sier hun.

Hun forteller at det torsdag er styremøte i Trøndelag Fotballkrets.

– Her går vi for et vedtak med denne modellen, for det er dette vi ønsker. Men igjen må det understrekes at det er regjeringen og Folkehelseinstituttet som bestemmer, sier hun.

Seniorstart i juni

Kretsen jobber også med å åpne for fullkontakttreninger i voksenfotballen. Oppdal og Rennebus A-lag og damelaget i Oppdal har ikke kunnet trene ordentlig siden midten av mars i fjor.

– I beste fall kan det åpnes for seriespill i juni. Jeg tror nok det mest realistiske er at serien ikke kommer i gang før til høsten. Vi må i hvert fall være forberedt på dette, så får vi heller ta en tidligere seriestart som en bonus, sier hun.

Plan B er altså kamper mot lag i nabokommunen, mens plan A er et 5-kommuners seriespill.

– Det er veldig god stemning i Trøndelag Fotballkrets for plan A, sier hun foran torsdagens styremøte.

Ber om lettelser i trinn to

Også idrettsforbundet ønsker lettelser. Idrettspresident Berit Kjøll mener regjeringens gjenåpningsplan for idretten er utilstrekkelig og ber om ekstra lettelser på trinn to som er varslet i mai.

Trinn to av regjeringens gjenåpningsplan skal etter planen iverksettes i neste måned. Så sent som på en pressekonferanse sist torsdag antydet regjeringen at tidspunktet blir i siste halvdel av mai.

Idretten viser på sin side til at det er varslet en hovedregel på tre ukers mellomrom mellom hvert trinn i gjenåpningsplanen. Trinn én ble iverksatt 16. april, hvilket gjør at Kjøll & co. forventer nye lettelser tidlig neste måned.

Idrettspresidenten forventer at det kommer gode nyheter både for barne- og ungdomsidretten, breddeidretten for voksne og toppidretten.

Konkret ber Kjøll regjeringen om følgende lettelser på trinn to:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.
  • Voksne i utendørs kontaktidretter gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper à 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig.
  • For både barn, unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktivitet, ikke kommunetilhørighet. Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen, bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune.