Går inn med 1,2 mill. i fotballhall

Fotballgruppa i Oppdal IL er nærmere en fotballhall enn noensinne. Med 1,2 millioner i nye private bidrag har snøballen virkelig begynt å rulle.
Sport

Snøfall ville ha stoppet utendørsfotballen mange ganger i april, og ville gitt avlyste kamper om det hadde vært en normal sesong.

Nå håper fotballfolket at de kan flytte både trening og kamper innendørs.

– Det er fremdeles mye som skal på plass, men de nye bidragene gjør at vi er vi i rute med fotballhallen til november i 2022.

Det sier Inge Lauritzen til OPP når vi møter ham, Ingrid Thjømøe Yttergren og Terje Volden på den snøbelagte kunstgressbanen fredag formiddag.

Med 1,2 millioner kroner i bidrag fra disse fire og flere andre private aktører, mener Lauritzen, som er leder i fotballgruppa i Oppdal IL, at prosjektet er i rute.

– Vi må ha finansieringen på plass, i tillegg til at vi må få orden i reguleringsplaner og alt formelt overfor Oppdal kommune, sier Lauritzen.

Tror hallen vil vinne innbyggere

I drøyt tre år har fotballgruppa i Oppdal jobbet med å få bygget en fotballhall i bygda. Oppdal kommune bevilget 5,5 millioner i 2019, men koronapandemien forsinket arbeidet med å fullfinansiere hallen.

I tillegg til å bedre fotballtilbudet, tror Lauritzen at fotballhallen vil være viktig for bygda i konkurransen om å trekke folk til Oppdal.

– Fotballhallen vil øke attraktiviteten til Oppdal som bosted, arbeidssted og som reisemål. Det er et viktig tiltak, som ikke bare handler om at ungdommene skal få muligheten til å spille fotball, men som vil være et viktig bidrag hvis Oppdal skal vinne konkurransen om innbyggere, fastslår Lauritzen.

– Inkluderende lavterskelidrett

Domus, Intersport, Elotec og Minera Skifer er fire av de lokale aktørene som har bidratt med betydelige midler til prosjektet. Yttergren understreker betydningen en fotballhall vil ha for innbyggerne i Oppdal.

– Det er viktig for oss å stille opp når noen tar initiativ som har særdeles positiv effekt for innbyggerne i vår kommune, spesielt for barn og unge. Fotball er en inkluderende lavterskelidrett og en sosial arena som er integrerende, sier driftssjef ved Coop Oppdal, Ingrid Thjøme Yttergren.

Også daglig leder Terje Volden i Intersport påpeker at forbedringen av idrettstilbudet var en motivasjon for deres bidrag i prosjektet.

– En fotballhall er viktig for å ha et tilbud for barn og unge gjennom vinterhalvåret som ikke driver med vinteridrett. Samtidig er fotball en breddeidrett som fanger opp mange som kanskje har lett for å havne utenfor organisert idrett, sier Volden og legger til:

– En fotballhall gir også muligheter for å drive utvikling gjennom hele året på et sted med lang vinter, sier han.

– Positivt tiltak i bygda

Daglig leder i Minera Skifer, Arnstein Sæteren, trekker fram blant annet lagidrett som motivasjon for bidraget.

– Vi syns dette er et positivt tiltak, og jeg vet de har jobbet lenge med denne hallen. Tilbudet favner bredt, og barn og unge vil slippe til i en slik hall. Det er også knyttet mot lagidrett, noe vi syns er positivt, sier han.

– Motivasjonen vår er å gi noe til lokalsamfunnet, vi får ikke igjen mye av lokal markedsføring da vårt marked er hele verden. Oppdal har et enormt engasjement innen fotball og dette håper vi bidrar til å løfte Oppdal som nå er i en god driv, kommenterer Kristian Kleven i Elotec.

På god vei

Med 1,2 millioner kroner i private bidrag er fotballgruppa et steg videre på veien for å realisere drømmen om fotballhallen. Fra før har Oppdalsbanken gått inn med 2 million kroner i banken som får navnet Oppdalsbanken Arena.

Lauritzen forteller at det fremdeles er ting som må på plass før byggingen kan starte neste sommer.

– Vi må fremdeles ha 2,3 millioner kroner til i finansiering, og det formelle reguleringsarbeidet med Oppdal kommune gjenstår. I tillegg må tippemiddelsøknaden leveres innen 1. november og anbudsprosessen må gå greit, så det er flere momenter igjen som plutselig kan bli snublesteiner, sier Lauritzen.

En egen Spleis-aksjon rettet mot mindre bedrifter er i gang, og snart blir det også muligheter for private til å bidra i kronerullingen for å få fotballhallen ferdig.

Fotballhallen som får en spilleflate på 50x70 meter er anslått å koste 19 millioner, og skal ligge på den gamle grusbanen, et steinkast fra den nye Sportshallen og bruke garderober fra denne.