- Dette trengte skyttersporten

God stemning da skytterfamilien igjen kunne samles til stevner etter lang tid med koronastenging.

Sverre Hårstad, Rennebu skytterlag, Bjørn Snekvik, Bæverdalen skytterlag, Jorunn Snekvik, Surnadal skytterlag, Tor Egil Halse, Halsa, Christian Moen Hårstad, Surnadal skytterlag, Ludvig Andrè Sagstad Tolaas, Nesjestranda og Skaala skytterlag er ferdige med konkurransen i Gammelstødalen.  Foto: Trond Jære

Sport

- Endelig kan vi treffes på skytebanen. Stemninga var god både på Oppdal og Rennebu, da det ble åpnet for arrangement med rammer som gjør det mulig å konkurrere med skyttervenner utenom eget lag og samlag.

Dette sier Trond Jære, leder i Gauldal Skyttersamlag etter helgas stevner i Oppdal og Rennebu.

Det er Jære som har skrevet teksten til denne saken.

Vemodig

For Rennebu skytterlag er helgas stevne spesielt på flere måter. I tillegg til at det markerer økt aktivitet for skytterne, er det nok mange av lagets medlemmer, men også mange andre som synes helga er vemodig. Stevnet er det siste som blir arrangert på banen slik vi kjenner den i dag.

Skytteranlegget i Gammelstødalen bærer preg av storstilt hogst til ny vei. Fungerende leder i Rennebu skytterlag Håvard Rønning betrakter arenaen.  Foto: Trond Jære

 

Om noen uker tas skytterhuset ned og først på september starter gjenoppbyggingen av flunkende nytt anlegg litt lenger øst, men fortsatt i området på Gammelstødalen.

Baneanlegget i Gammelstødalen skal som kjent rives og reetableres på grunn av konflikt med byggingen av ny E6. Skytterlaget føler seg godt ivaretatt av Nye veier, og ser fram til å kunne ta i bruk det nye anlegget, noe som kan skje allerede neste år.

Det var gjennomgående positiv og munter tone blant skyttere, arrangører og publikum, da skytterlagene i Oppdal og Rennebu slapp de første lagene inn på standplassene.

Kjærkomment

Tiden med nedstenging av nesten all aktivitet har preget skytternorge sterkt, og derfor er det kjærkomment at det nå løsnes litt opp. Været viste seg fra sin beste side, da LS-arenaen i Oppdal og Gammelstødalen i Rennebu åpnet portene. Med skyfri himmel og med temperatur opp mot 30 grader, var rammen den aller beste, kanskje varmt nok for skytterne med skytterdress.

Fredag kveld tok vi en prat med leder i Opdal og Midtbygden skytterlag, Arne Helgetun som sammen med styremedlem Bjørnar Holsetstuen var i gang med de siste forberedelser når vi avbryter, og lurer på hvordan det føles å være i gang med aktivitet og stevne?

Arne Helgetun og Bjørnar Holsetstuen i sekretariatet til Opdal og Midtbygden skytterlag.  Foto: Trond Jære

 

Begge er enige i at det er godt å være på plass på arenaen og rigge til stevne igjen. Spesielt hyggelig blir det å ta i mot skyttere fra flere samlag og landsdeler, som på grunn av nedstengningen har gjort slike treff umulig.

Opdal og Midtbygden har de siste 7-8 årene lagt ned mye arbeid i rekruttering. Kanskje er det derfor viktig at det nå åpnes for større aktivitet, noe som gjør at en kan holde bedre kontakt med ungdomsskytterne. Laget startet for øvrig opp med organisert trening da det ble tillatt,  og det arrangeres nå treninger to dager i uka, sier Arne og Bjørnar.

De fremhever også at skytterne er flinke til å holde seg til smittevernregler og anbefalinger.

Like forholdsregler på banene i Oppdal og Rennebu

For å ivareta gode forholdsregler er det under stevnene gjort en del tiltak som sikrer avstand, renhold og egne matter som skytterne har med seg på standplass. Begge lag har også satt av god tid mellom lagene slik at kontaktflater blir desinfisert mellom hvert lag og en unngår trengsel når skytterne går inn og ut av standplass. Fokus på jevnlig vasking med desinfeksjonsmiddel er det også ved påmelding, toalett og standplass.

Unge skyttere i aksjon, for aller siste gang i eksisterende anlegg i Gammelstødalen.  Foto: Trond Jære

På begge arenaene ble det observert flasker med desinfeksjonsmiddel som står godt synlig rundt om. Videre er noen standplasser avsperret slik at det blir betryggende avstand mellom skytterne. Dette ser det ut som lagene har under god kontroll.

Ugunstig med så langt opphold

Med en såpass lang pause på denne tiden av året kan en frykte at det vil gå ut over aktivitet og rekruttering på kort og litt lengre sikt. Arne Helgetun sier at så langt ser det ikke ut som det har skjedd, og han tror også skytterne, både de etablerte og ungdom i rekrutteringsfasen, vil komme tilbake og fortsette.

Selvsagt er det også en nedtur at Landsskytterstevnet er avlyst i år, men da får fokus skiftes til langsiktig målsetting, som blir Elverum 2021. Elverum er et populært arrangementssted og vi regner med det blir en stor delegasjon fra Oppdal dit neste år!

Bjørn Inge Haugset i Rennebu skytterlag har kontroll på påmeldinga til stevnet i Gammelstødalen.  Foto: Trond Jære

 

Otte Hårstad i Rennebu skytterlag, mener at noen mistet piffen på grunn av avlyst LS, men håper og tror at interessen for skyttersporten ikke går ned på litt lengre sikt på grunn av den spesielle situasjonen i år.

Hårstad tror kanskje det nå kunne vært gitt mulighet til noen større stevner, som for eksempel Landsdelskretsstevner i på sensommeren. Han håper uansett at situasjonen blir slik at i alle fall innendørssesongen kan komme i gang igjen som normalt til høsten. Det blir en kritisk periode med tanke på rekruttering og holde engasjementet oppe blant ungdommen.

Skytingens dag?

Opdal og Midtbygden planlegger å arrangere Skytingens dag i august som en viktig del av sommerens rekrutteringsarbeid. Rennebu har på grunn av banesituasjonen, ikke tatt stilling til om det blir Skytingens dag på Gammelstødalen i år.

Leder i Opdal og Midtbygden skytterlag, Arne Helgetun, forteller at de sysler med planer om å arrangere skytingens dag i august.  Foto: Trond Jære

 

Utenfor skytterhuset i Oppdal, og utenfor standplassen i Gammelstødalen, treffer vi skyttere fra flere deler av landet. Som vanlig på et skytterstevne går praten om vind- og lysforhold, i tillegg til vanlig beklagelse av dårlige skudd eller skjeve serier.

Praten går slik som vi kjenner den på skytterstevner, og det kjennes godt å høre at skytternorge våkner til liv igjen. Det frivillige skyttervesen kjennetegnes med at deltakere fra flere klasser ligger side om side på standplass, med representanter fra 10 – 90 år.

Slik er det i helga også, og samtalene går på tvers av aldersforskjeller og prestasjonsnivå. Alle vi snakket med, uten unntak, er samstemte om at å møtes igjen er bra. Skytterne uttrykker også forståelse for nødvendige smitteverntiltak og anbefalinger, noe arrangørene bekrefter.

Vi har lagt vekt på gjenåpning for åpne skytterstevner etter nedstigning og lite resultatfokus i helga, men tar likevel med at vinneren i klasse senior på begge stevner ble Rasmus Løberg fra Flå, samme mann som ble fjorårets skytterkonge.

Alt i alt en god skytterhelg for Oppdal og Rennebu. Dette trengte skyttersporten!