Dette er sliterne som bygde Dovrebanen. De tjente 32 øre timen og ble snytt for festen.

For Oppdal blir etableringen av Dovrebanen et eventyr. Men det er ingen Klondyke for anleggsarbeiderne.

Bildet av disse jernbanearbeiderne i arbeid med en skjæring i Drivdalen, ble samlet inn av Ivar Lauritzen på 80-tallet. Den eneste informasjonen vi har er at Peder Mork, som bodde i Drivdalen, sitter øverst til venstre i hvit skjorte. Fotografen er også ukjent.  

Siste nytt

Her står over 50 av Dovrebanens slitere oppstilt for fotografen ved en skjæring i Drivdalen. De er i ferd med å gjøre ferdig 160 kilometer med bane over fra Dombås til Støren.