Prissjokket på trevarer:

– En sånn oppgang har vi aldri opplevd

Selv om oppdalsbedriften Norrønlaft konstaterer at også laftetømmer nå blir dyrere, er det ingen byggherrer som har varslet at de ønsker å trekke seg.

Det er fortsatt stor byggeaktivitet i Oppdal.   Foto: Morgan Frelsøy

Siste nytt

– Med bruk av tømmer ser vi ikke de samme prisøkningene som på foredlet trevirke. Men også vi er varslet en prisoppgang fra og med 1. august.