Ecoli-bakterier funnet i drikkevann, ber 80 abonnenter koke vannet

80 abonnenter tilknyttet Lønset vassverk blir bedt om å koke drikkevannet etter funn av ecoli-bakterier i drikkevannet.

Folk på Lønset blir bedt om å koke drikkevannet inntil videre.   Foto: Marit Hommedal,NTB

Siste nytt

«Det er gjort funn av bakterier i drikkevannet og vannet må derfor kokes til annen beskjed blir gitt. Miljørettet helsevern og kommunelege er informert. Leting av årsak pågår.», heter det i en melding på Lønsetsiden på Facebook.

Lønset Vassverk SA henter vann fra Støltverråa i Storlidalen og forsyner ca 80 abonnenter, og det inkluderer både fastboende, hytteabonnement, campingplasser, eldresenter og kirken.

Vassverket har et renseanlegg hvor det brukes UV-stråling til rensing av vannet. Vannprøver leveres i henhold til drikkevannsforskriften til Sintef Norlab i Molde.

Vassverket har vannledning som går fra Vindalssetra i Storlidalen og frem til Lønset.