Misnøye med nytt bomsystem, styrelederen har forståelse

Bilister som ikke betaler innen 48 timer må bla opp mer enn det dobbel avgift for å kjøre veien inn til Gjevilvassdalen. Det reagerer flere på.

Denne informasjonen er satt ved Gjevilvassveien, som ikke lenger har en fysisk bom, men et kamera som avleser registreringsnummeret til alle som passerer.   Foto: Morgan Frelsøy

Siste nytt

Etter en årrekke med fysisk bom og betalingsautomat, kan bilførere nå kjøre helt uhindret inn til Gjevilvassdalen, enten de gjør det fra Rv70 og Festa, eller fra Nerskogveien.