Møt onnakarer i varmen: Harald lærer bort ljåknepene

Harald Loe fikk slipt ljåen – da gikk det unna med høyonna på museumssetra.

Aleksander Fjellvang og Harald Loe svinger ljåen, Magne Olav Svisdal ordner hull til hesjestauren og Tore Fagerhaug sjekker at alt er som det skal i høyonna.  Foto: Per Roar Bekken

Siste nytt

Setertunet med seterstuggu, seterfjøs, høyløe og grishus blir offisielt innviet i helga, og museumsarbeider Aleksander Fjellvang viste at han kan mer enn å reparere gamle hus.