Krever skilting: Her kjører bilene tvers gjennom

Bilister durer fram både i gater forbeholdt fotgjengere og gjennom passasjen i det nye innovasjonssenteret.

Fem minutter etter at Husby har snakket med OPP kommer en bil og kjører mellom husene.   Foto: Steinar Husby

Siste nytt

Selv om den kun er tillatt benyttet av myke trafikanter og vareleveranser, brukes forbindelsesvegen mellom Inge Krokanns veg og Ola Setroms veg daglig av bilister.