Disse 50 aktørene får én million fra banken

Oppdalsbanken strør over en million kroner ut til 50 ulike frivillige foreninger. Det kommer både rockeband, fjellvandrere, håndarbeidere, syklister og speidere til gode – og det blir også penger til en tuba.

Oppdal sykkelklubb får 200.000 kroner til satsingen på å bygge opp en sykkelpark i Kåsen. Her er John Goksøyr Viken fotografert i et lignende sykkelanlegg i Trysil.  Foto: privat

Siste nytt

Oppdalsbanken deler årlig ut millionsummer i bidrag til frivillig aktivitet i Oppdal, og nå strømmer i alt 1 027 000 kroner inn på konto til 50 ulike lag og foreninger i Oppdal.