Ordførere etter smitteutbruddet i Midtre Gauldal:

– Begrens reiser til nabokommunene

Ordførerne i Gauldalsregionen har i dag møttes og kommer med en klar oppfordring til innbyggerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal før helga.

Gauldal videregående skole på Støren.  Foto: John Lerli

Siste nytt

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. Etter en ny positiv test fredag, er i alt 23 personer bekreftet smittet siden utbruddet startet tirsdag. 1600 er i karantene, og det har ikke lyktes med å finne kilden til smitteutbruddet.Skolene i kommunen er stengt og halvparten av lærerne ved Gauldal videregående skole er i karantene. Mange ungdommer fra Rennebu er elever ved skolen.

I dag har ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal møttes digitalt og fredag ettermiddag kom de med en felles uttalelse.

Der oppfordrer de til å begrense reiser mellom kommunene for å redusere faren for smittespredning.

‹Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts-og kultur-og fritidsaktiviteter. Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og en generelt uoversiktlig smittesituasjon, oppfordrer vi nå innbyggerne om å begrense reiser mellom kommunene.» heter det i uttalelsen.

Ordførerne oppfordrer til følgende:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
  • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges.