Ulovligheter ved ny renovasjonsordning?

Vurderer å gå til rettslige skritt for å få svar på om ReMidt har lov til å plassere søppeldunker på annenmanns eiendom.
Siste nytt

Jeg føler at jeg har skrevet nok om den nye ordningen, men jeg har fått mere på hjertet som jeg vil lufte.

Det er mulig at ReMidt har opptrådd ulovlig med å adressere søppeldunker på annenmanns eiendom før henting av søppel. Dette har jeg vurdert å prøve rettslig.

Husk også at kommunen og politikere har hovedansvar for fungerende renovasjon i Oppdal. Oppdal er ei fin turistbygd med mange besøkende. Estetisk blir det dårlig reklame for bygda at det skal stå søppeldunker langs alle veger. Bygda kan fort bli omtalt som søppelbygda.

Trafikksikkerhet: Tenk dere om man for eksempel kommer kjørende på E6, Sunndalsvegen etc. og får en søppeldunk i frontruten. Dette kan medføre frontkollisjon eller at bilen havner i grøften, alvorlige skader kan oppstå. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. Kommunen og politikere blir på en måte medansvarlig om de vedtar dette. Kom ikke etterpå å si at dere ikke visste!

Det eneste positive jeg ser med den nye renovasjonsordningen er sorteringen. Alt det andre er negativt for innbyggerne som blir misfornøyde over å måtte tilpasse sine tid etter søppelbilens rutiner. Jeg vil tro at det blir negativt for kommunen og politikere da de vil få en masse klager. Jeg har også kommet med alternative løsninger som på andre plasser fungerer bra for alle parter, men har hittil ikke hørt ett ord verken fra ReMidt eller kommunen.

Mvh

Oddmund Morken